G-kullen

G-kullen

Kullinformation – G-kullen
Födda: 1998-07-24 Efter: Gisexp Empemyr
Antal: 5+3 Undan: Newstory Drama
Kullstatistik
Hund Hd Ad Testiklar MH Korning Bruks Lydnad Utställn. Tjh. Övrigt
Gigant Ua Ua Ua Gk Korad Ekl sph Kl II 1 jkl
Guinezz Ua Ua Ua Gk Korad Ekl sph Lp I Cert Död -01
Galej Ua Ua Ua Gk Korad Bev. HV
Gorm Ua Lbp Krypt Gk Gk mentaltest Eklsph hklsök
Guzz Ua Ua Ua Gk Korad Kl I 1 ökl
Gazoline Ua Ua Gk Korad Ekl sph Kl II Ck bkl Bev. HV
Gizell Ua Ua Gk Korad SBCH Lp I II III
Gnizta Ua Ua Gk Korad Lkl sph Kl III 1 jkl Exp Finland
Stamtavla
Korad
Gisexp Empemyr (t)
Sbch Tjh Korad
Gisexp Expert (t)
Akka vonder Moosfluh (t)
Such Korad
Desibelle (t)
Slch
Giselle (t)
Wirwelwinds Qhaloz (t)
Nuch Korad
Montheas Boutic (t)
Such Tjh Korad
Newstory Drama (t)
Korad
Fon de Clair Remi (t)
Faraon des Gamins de Paris (t)
Korad
Tokajer Whera Grimmbus (t)
Korad
Newstory Baccardi (t)
Such Sbch Slch Tjh Korad
Renängen Magnum-Bonum (t)
Lp Korad
Gisexp Cassandra (t)
Korning
Gigant Guinezz Galej Gorm Guzz Gazoline Gizell Gnizta
Tillgänglighet 3 3 3 3 3 3 3 3
Kamplust, jakt 3 3 3 3 -1 2 1 -1
Kamplust, social 1 -2 1 1 1 -2 1 3
Temperament 3 2 3 3 2 3 3 3
Skärpa 3 -1 1 1 1 1 1 3
Försvarslust 3 -2 1 -2 1 1 1 1
Nervkonstitution 1 1 1 1 1 2 1 2
Hårdhet 3 3 3 3 3 3 3 3
Dådkraft -1 1 2 -1 1 2 2 2
Skottfasthet Skottfast Skottfast Skottfast Skottfast Skottfast Skottfast Skottfast Skottfast
Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd
186 129 190 151 140 199 174 215
MH
Gigant Guinezz Galej Gorm Guzz Gazoline Gizell Gnizta
1a. Kontakt, hälsning 4 4 4 4 4 4 4 4
1b. Kontakt, samarbete 3 3 3 4 3 3 4 4
1c. Kontakt, hantering 4 4 3 4 4 3 4 4
2a. Lek 1, leklust 4 4 4 4 4 5 4 4
2b. Lek 1, gripande 4 3 2 4 3 4 4 4
2c. Lek 1, dragkamp 4 4 2 5 3 4 4 4
3a. Jakt, förföljande 4 4 3 4 1 4 4 4
3b. Jakt, gripande 4 5 2 5 1 4 4 5
4. Aktivitet, 3 3 4 3 4 3 3 2
5a. Avst.lek, intresse 2 3 2 3 2 5 3 3
5b. Avst.lek, hot/agg. 1 1 1 1 1 1 1 4
5c. Avst.lek, nyfikenhet 5 5 2 3 4 5 5 4
5d. Avst.lek, leklust 4 4 3 5 4 5 5 5
5e. Avst.lek, samarbete 3 3 3 5 3 3 4 3
6a. Överraskn., rädsla 1 3 1 1 3 1 4 3
6b. Överraskn., hot/agg. 4 2 4 4 3 4 3 3
6c. Överraskn., nyfikenhet 4 3 3 5 5 5 3 3
6d. Överraskn., kvarstående rädsla 1 1 1 1 1 1 3 1
6e. Överraskn., kvarstående intresse 1 3 1 2 2 2 3 4
7a. Ljudkänsl., rädsla 1 3 1 1 1 1 1 1
7b. Ljudkänsl., nyfikenhet 4 3 5 5 2 2 5 5
7c. Ljudkänsl., kvarstående rädsla 1 2 1 1 1 1 1 1
7d. Ljudkänsl., kvarstående intresse 1 3 1 1 2 2 3 1
8a. Spöken, hot/agg. 4 2 4 3 3 4 3 3
8b. Spöken, kontroll 4 4 4 5 4 4 5 4
8c. Spöken, rädsla 5 1 5 1 5 5 1 5
8d. Spöken, nyfikenhet 1 3 5 5 5 5 5 5
8e. Spöken, kontakt 4 4 3 4 4 4 4 5
9a. Lek 2, leklust 4 4 3 4 3 4 4 4
9b. Lek 2, gripande 4 3 1 4 3 4 4 4
10. Skott, 1 1 1 1 2 1 1 1