J-kullen

J-kullen

Kullinformation – J-kullen
Födda: 2001-06-07 Efter: Sabrefields Over the Sea
Antal: 5+6 Undan: Newstory Drama
Kullstatistik
Hund Hd Ad Testiklar MH Korning Bruks Lydnad Utställn. Tjh. Övrigt
Jas (m) A Ua Ua Gk Korad
Jax (m) A Ua Ua Gk Korad Ekl sph Cert Bev. HV Tjh Väktare
Jeep (m) A Ua Ua Gk Hkl sph, sök Död -05
Joc (m) A Ua Ua Gk Korad Lkl sph SUCH Bev. HV Tjh Väktare
Järv (m) A Ua Ua Död -02
Jaffa (m) A Ua Gk Korad Hkl sök Kl I SUCH WW-08 Avel
Japp (t) A Ua Gk Korad Avel
Java (m) A Ua Gk Korad Lkl sph Kl II
Jilla (t) A Ua Gk Korad Ekl sph Kl I Cert Avel, död 2010
Jizza (m) C Ua Gk Gk mentaltest Hkl sph L-test
Juni (t) A Ua Gk Korad Lkl sph Kl II
Stamtavla
Such Tjh Korad
Sabrefields Over the Sea (m)
Peejay Dancing Brave (m) Peejay Adb el Kader (m)
Peejay Trolltinder (m)
Sabrefields Newstory (m) Gbch
Questenberg Masai (m)
Sabrefields Here I Am (m)
Such Tjh Korad
Newstory Drama (t)
Korad
Fon de Clair Remi (t)
Faraon des Gamins de Paris (t)
Korad
Tokajer Whera Grimmbus (t)
Korad
Newstory Baccardi (t)
Such Sbch Slch Tjh Korad
Renängen Magnum-Bonum (t)
Lp Korad
Gisexp Cassandra (t)
Korning
Jas (m) Jax (m) Jeep (m) Joc (m) Järv (m) Jaffa (m) Japp (t) Java (m) Jilla (t) Jizza (m) Juni (t)
Tillgänglighet 2 3 2 3 3 3 3 3 3
Kamplust, jakt 2 3 3 3 3 2 3 3 3
Kamplust, social -2 -1 3 1 3 -2 -2 1 3
Temperament 3 1 1 3 3 3 3 3 3
Skärpa -1 3 1 2 -1 1 1 1 1
Försvarslust -2 3 1 3 -2 -2 1 1 1
Nervkonstitution 1 2 1 1 2 1 1 2 2
Hårdhet 3 3 2 3 3 2 2 3 3
Dådkraft 1 2 1 2 2 -1 -2 2 2
Skottfasthet Skottfast Skottfast Skottfast Skottfast Skottfast Skottfast Skottfast Skottfast Skottfast
Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd
116 213 151 205 212 117 132 225 237
MH
Jas (m) Jax (m) Jeep (m) Joc (m) Järv (m) Jaffa (m) Japp (t) Java (m) Jilla (t) Jizza (m) Juni (t)
1a. Kontakt, hälsning 4 4 2 4 4 5 4 4 4 4
1b. Kontakt, samarbete 4 3 4 2 2 4 4 4 4 1
1c. Kontakt, hantering 4 4 1 4 2 5 3 3 3 3
2a. Lek 1, leklust 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2b. Lek 1, gripande 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4
2c. Lek 1, dragkamp 4 5 5 5 3 2 3 4 5 3
3a. Jakt, förföljande 4 4 1 4 3 3 4 4 4 2
3b. Jakt, gripande 5 3 1 4 5 3 5 3 5 1
4. Aktivitet, 4 4 3 5 3 5 4 5 4 3
5a. Avst.lek, intresse 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4
5b. Avst.lek, hot/agg. 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
5c. Avst.lek, nyfikenhet 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2
5d. Avst.lek, leklust 5 5 5 5 5 2 4 5 5 4
5e. Avst.lek, samarbete 5 4 3 2 3 3 3 4 3 3
6a. Överraskn., rädsla 3 1 2 3 2 2 2 1 3 2
6b. Överraskn., hot/agg. 1 1 2 3 1 1 1 1 1 3
6c. Överraskn., nyfikenhet 5 5 2 2 5 2 4 4 5 4
6d. Överraskn., kvarstående rädsla 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2
6e. Överraskn., kvarstående intresse 3 2 2 3 1 1 2 3 3 2
7a. Ljudkänsl., rädsla 2 3 3 3 1 3 1 3 1 3
7b. Ljudkänsl., nyfikenhet 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5
7c. Ljudkänsl., kvarstående rädsla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7d. Ljudkänsl., kvarstående intresse 2 3 1 1 1 2 3 2 2 2
8a. Spöken, hot/agg. 3 3 3 3 4 2 1 2 3 3
8b. Spöken, kontroll 4 5 2 5 3 4 3 4 4 4
8c. Spöken, rädsla 5 1 1 4 2 2 1 5 2 1
8d. Spöken, nyfikenhet 2 5 5 1 4 5 5 1 4 4
8e. Spöken, kontakt 4 4 2 3 5 4 4 3 5 4
9a. Lek 2, leklust 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4
9b. Lek 2, gripande 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3
10. Skott, 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1