K-kullen

K-kullen

Kullinformation – K-kullen
Födda: 2003-05-13 Efter: Falkvindens Urgosh
Antal: 0+5 Undan: Newstory Chevelle
Kullstatistik
Hund Hd Ad Testiklar MH Korning Bruks Lydnad Utställn. Tjh. Övrigt
Kayo B Ua Mh Korad Hkl sph Kl III
Khaki A Ua Mh Korad Lkl sph Kl II
Kiwi A Ua Mh Korad Ekl sph Chkl E,Ck ökl, R-cacib Cert sph, avel, 3 x
SBK avelskorningsdiplom
Klara Död 10v ålder
Kleo C Ua Mh Ekl sph  BKL 1
Stamtavla
Korad
Falkvindens Urgosh (t)
Urosh van Joefarm (m) Nelton des deux Pottois (m)
Sjoegar van Joefarm (m)
Korad
Logan du Domain du Tuquet (m)
Ch
Cidney des Mouises del Bel Air (m)
Aya du King de Lorraine (m)
Korad
Newstory Chevelle (t)
Such Sbch Slch Tjh Korad
Renängen Magnum-Bonum (t)
Gazebo’s Alexander the Great (t)
Firemountins Steeleplated Lady (t)
Lp Korad
Gisexp Cassandra (t)
Such Sbch Slch Korad
Foxfire Bon (t)
Korad
Gisexp Myreka (t)
Korning
Kayo Khaki Kiwi Klara Kleo
Tillgänglighet 3 3 2
Kamplust, jakt 2 3 3
Kamplust, social 1 -2 1
Temperament 3 3 3
Skärpa 3 3 3
Försvarslust 1 1 1
Nervkonstitution 1 1 1
Hårdhet -1 2 2
Dådkraft -1 -1 -1
Skottfasthet Skottfast Skottfast
Godkänd Godkänd Godkänd
136 150 153
MH
Kayo Khaki Kiwi Klara Kleo
1a. Kontakt, hälsning 3 3 3 4
1b. Kontakt, samarbete 3 2 3 3
1c. Kontakt, hantering 2 3 2 3
2a. Lek 1, leklust 2 4 4 3
2b. Lek 1, gripande 1 4 4 3
2c. Lek 1, dragkamp 1 5 4 4
3a. Jakt, förföljande 3 4 4 4
3b. Jakt, gripande 1 5 4 4
4. Aktivitet, 4 4 3 3
5a. Avst.lek, intresse 3 3 4 3
5b. Avst.lek, hot/agg. 1 1 2 3
5c. Avst.lek, nyfikenhet 1 2 4 1
5d. Avst.lek, leklust 1 3 4 1
5e. Avst.lek, samarbete 1 5 3 1
6a. Överraskn., rädsla 3 3 3 3
6b. Överraskn., hot/agg. 3 3 3 3
6c. Överraskn., nyfikenhet 2 3 2 1
6d. Överraskn., kvarstående rädsla 2 2 3 2
6e. Överraskn., kvarstående intresse 2 1 2 1
7a. Ljudkänsl., rädsla 4 1 1 4
7b. Ljudkänsl., nyfikenhet 4 4 2 3
7c. Ljudkänsl., kvarstående rädsla 2 1 2 2
7d. Ljudkänsl., kvarstående intresse 1 1 1 1
8a. Spöken, hot/agg. 2 1 3 3
8b. Spöken, kontroll 3 4 4 4
8c. Spöken, rädsla 2 2 4 5
8d. Spöken, nyfikenhet 2 3 3 1
8e. Spöken, kontakt 2 3 3 2
9a. Lek 2, leklust 1 3 4 3
9b. Lek 2, gripande 1 4 4 3
10. Skott, 1 1 4 1