O-kullen

O-kullen

Kullinformation – O-kullen
Födda: 2009-02-17 Efter: Ours du Musher
Antal: 7+0 Undan: Newstory Kiwi
Kullstatistik
Hund Hd Ad Testiklar MH Korning Bruks Lydnad Rallylyd. Utställn. Tjh. Övrigt
Okey A  0 Ua Mh  Korad  Lkl sph, Lkl sök Kl II  Ök V, Ökk 2
Oracle A  0 Ua Mh  Korad  Elit sph, uppfl Elit skydd
Orion A  0 Ua Mh  Korad  HK2,JK1, EK1 Kl I RTK1, RTK2  Sufficient Exp. Finland,BH,
Orkan B  0 Ua Mh  Ekl sph LPII Op. OCD
Ouzo C  0 Ua Mh Op. OCD
Ozman Ua Död 2010
Ozzy B 0 Ua Mh  Korad  Lkl sph
MH
Okey Oracle Orion Orkan Ouzo Ozman Ozzy
1a. Kontakt, hälsning 3 3 3 4 3 3
1b. Kontakt, samarbete 3 4 2 4 4 4
1c. Kontakt, hantering 3 4 2 3 3 3
2a. Lek 1, leklust 5 5 4 4 5 4
2b. Lek 1, gripande 4 5 5 4 5 4
2c. Lek 1, dragkamp 3 4 5 3 5 3
3a. Jakt, förföljande 4 4 4 4 4 4
3b. Jakt, gripande 5 5 5 5 5 3
4. Aktivitet, 3 3 3 3 4 4
5a. Avst.lek, intresse 3 4 2 3 4 2
5b. Avst.lek, hot/agg. 1 1 1 1 1 1
5c. Avst.lek, nyfikenhet 4 4 5 2 2 4
5d. Avst.lek, leklust 5 5 5 5 5 4
5e. Avst.lek, samarbete 4 5 5 2 3 2
6a. Överraskn., rädsla 3 3 2 3 5 2
6b. Överraskn., hot/agg. 2 2 1 2 1 1
6c. Överraskn., nyfikenhet 3 4 4 3 1 4
6d. Överraskn., kvarstående rädsla 3 1 3 1 3 1
6e. Överraskn., kvarstående intresse 1 1 1 1 2 1
7a. Ljudkänsl., rädsla 1 3 1 1 1 2
7b. Ljudkänsl., nyfikenhet 5 5 5 5 5 5
7c. Ljudkänsl., kvarstående rädsla 1 1 1 1 1 1
7d. Ljudkänsl., kvarstående intresse 1 1 1 1 1 3
8a. Spöken, hot/agg. 2 3 1 3 3 3
8b. Spöken, kontroll 3 3 2 5 4 4
8c. Spöken, rädsla 4 4 1 2 5 1
8d. Spöken, nyfikenhet 4 4 1 2 1 4
8e. Spöken, kontakt 3 4 1 3 1 4
9a. Lek 2, leklust 4 4 4 4 4 3
9b. Lek 2, gripande 4 4 4 5 5 2
10. Skott, 1 1 1 1 1 1

MT

1
2
3
4
5
Samarbete Föremål/förare Koeff. 2
Leker ej/leker själv/kommer ej.
 
Leker själv/kommer efter lång tidsfördröjning/upprepade uppmaningar från föraren.
Leker själv – men kommer efter uppmaning.
OkeyRoyal,Remi
Leker själv – men kommer tillbaka.
 
Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp.
Orkan,Orion, Ozzy,Oracle
,Ravin
Samarbete Föremål/testledare Koeff. 4
Som ovan
Orkan
Som ovan, men uppmaning av TL.
Som ovan
Okey
Royal,Remi
Som ovan
,Ozzy
Som ovan
Oracle,Orion,
Ravin
Gripa Ta tag 5 meter Koeff. 3
Griper ej/nosar på föremålet.
 
Griper försiktigt eller nyper.
Griper direkt men ej med hela munnen, alt. griper direkt och tappar.
Orkan,
Orion, Ozzy,Royal, Remi,Ravin
Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning.
 
Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.
Oracle, Okey
Gripa Ta tag 40 meter Koeff. 3
Som ovan
Ozzy
Som ovan
 
Som ovan
Orion, Orkan

Royal,Remi,Ravin
Som ovan
Okey
 
Som ovan
Oracle,Okey
 
Gripa Hålla i 5 meter Koeff. 3
Griper ej
Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen.
 
Tuggar eller byter tag upprepade gånger.

Orkan,Orion, Ozzy,
Okey
, Remi,Ravin
Tuggar, byter tag vid något tillfälle.
Oracle
Fast bett, håller i samtliga moment, alt. växlar till bättre bett 1 gång som bibehålls.

Royal
Gripa Hålla i 40 meter Koeff. 4
Som ovan
Ozzy
Som ovan
 
Som ovan
Orkan,Orion, Okey,Remi,Ravin
Som ovan
Som ovan
OracleRoyal,
Gripa Slita dra 5 meter Koeff. 2
Håller ej, alt. kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen.
 
Håller, men drar inte emot.
Ozzy
Växlar mellan att hålla och dra emot.
Okey

Royal,Ravin
Drar emot till testledaren släpper.
Orion
Rycker, drar emot – även under den passiva delen – till testledaren släpper, alt. intensivt ruskande. Orkan,Oracle,
Remi
Gripa Slita dra 40 meter Koeff. 2
Som ovan
Ozzy
Som ovan
Orion,
Royal,
Som ovan
Orkan,Ravin
Som ovan
Okey
Som ovan
Oracle,Remi
Förföljande Koeff. 2
Startar inte eller går inte in i banan.
Startar men avbryter.
Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända.
Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka efter hand, fullföljer.
Orkan,Ozzy
Startar med hög fart – målinriktad.
Orion,Oracle,
Okey
Royal, Ravin
Remi
Förföljande Gripande Koeff. 3
Nonchalerar föremålet, alt. springer inte fram.
Griper inte, nosar på föremålet.
Oracle
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Orkan,Ozzy,Royal, Remi
Griper direkt, släpper.
Ravin
Griper direkt, behåller föremålet i minst 3 sekunder.
Orion,Okey
Uthållighet Koeff. 6
Framme, direkt tillbaka alt. går inte fram.
Ozzy
Framme, jobbar mindre än 30 sekunder.
Orkan,Oracle
Jobbar i 30 sek.
Ravin
Jobbar i 60 sek.
Okey
 
Jobbar i 90 sek. hämtas av föraren.
Orion
Royal,Remi
Social självsäkerhet Koeff. 10
Ängslig, osäker – går ej att hantera.
Orkan
Social osäkerhet i alla situationer.
Social osäkerhet i flera situationer.
Oracle, Orion
Socialt säker i de flesta situationer.
Okey
 Remi
Socialt säker i alla situationer.
Ozzy,Royal,Ravin
Social nyfikenhet Koeff. 8
Undviker, skygg Orkan.
Överdrivet nyfiken, påträngande.
 
Neutral, låter sej klappas.
Orion,Ozzy
Besvarar när figurant bjuder.
Oracle,Okey
,Royal,Remi, Ravin
Normalt nyfiken när anledning finns.
 
Socialt samspel Koeff. 8
Svarar ej på lekinviter.
Orion,
Orkan,Ozzy,Ravin
Svarar svagt på lek & lekinviter – kan avbryta.
Oracle
Royal,Remi
Svarar snabbt, svår att bryta.
Okey
Svarar på lek & lekinviter.
 
Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter.
Handlingsförmåga Koeff. 10
Försöker inte lösa problemen.
Försöker endast kortvarigt eller med lite aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer.
Oracle,Ozzy
Löser uppgifter i de flesta situationer.
Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.
Orkan, Orion
Okey
,
Royal,Remi, Ravin
Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.
Anpassningsförmåga Koeff. 10
Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer.
Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer
Anpassar intensitet – men med tidsfördröjning.
Ozzy
Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer.
Remi,Ravin
Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer.
Oracle,Orkan,
Orion, Okey
,

Royal
Koncentration Koeff. 10
Låg grad av koncentration i de flesta situationer ( kan utföra ovidkommande handlingar )
Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer
( kan utföra ovidkommande handling )
Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer ( 1-2 )
Oracle,Royal
Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer
( 1-2 )
Orkan,Ozzy,
Okey
,Remi, Ravin
Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga moment.
Orion
Avreaktion Koeff. 10
Kan ej avreagera, alt. tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sej.
Tar lång tid för avreaktion i flera situationer.
Orkan
Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer – alt. lång tid i en enstaka situation.
Oracle,Ozzy,Ravin
Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer.
Orion, Okey,Royal, Remi
Avreagerar snabbt i alla situationer.
Nero,Nikita
Minnesbilder Koeff. 5
Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden.
Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden Orkan.
Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden.
Oracle,Orion,Remi, Ravin
Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden.
Ravin
Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden.
Ozzy, Okey,Royal
Rädsla Koeff. 4
Flyr i de flesta testsituationer alt. blir passiv.
Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll.
Orkan,Ozzy,
Oracle, Orion
Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver.
Okey
Remi
Står emot, undanmanöver, någon intensitetssänkning.

Royal,Ravin
Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla.
Aggressivitet Koeff. 3
Visar kvarstående aggression.
Visar stor aggression.
Visar ingen aggression/visar kortvariga aggressionsyttringar.
Ozzy, OkeyRoyal
Visar liten aggression.

Oracle,Orion,
Orkan
,Remi
Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet.
Neon, Nezzie, Ravin
Nyfikenhet Koeff. 8
Går inte fram.
Lång tid med hjälp för att gå fram.
Orkan
Går fram med hjälp.
Oracle, Okey
Orion,Orkan,Royal, Remi
Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning.
Ravin
Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer.
Skott
Avviker från platsen.
Undvikande reaktioner alt. låsningar, kvar på platsen.
Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan.
Kontroll vid flera skott.
Ingen reaktion, kontroll första skottet.
Oracle,Orion,
Orkan,Ozzy, Okey
Remi,Ravin, Royal