Statistik

Kull. Antal reg. Hd Ua Hd anmärkn Ed ua Ed anmärkn   Krypt Mh Korad
B-kullen 9 st 9   9       9 7
C-kullen 6 st 5   5   1 avliden 1 5 2
D-kullen 7 st 7   7       6 7
E-kullen 7 st 7   5 2 Ed 1     7 6
F-kullen 5 st 5   4 1 Ed 1   1 5 2
G-kullen 8 st 8   7 1 Ed 1   1 8 7
H-kullen 5 st 4 1 C 5     2 5 1
I-kullen 6 st 6   3 3 Ed 1     6 6
J-kullen 11 10 1 C 11       10 8
K-kullen 5 st 3 1 C 4   1 avliden   4 3
L-kullen 7 st 7   6   1 ej Ed   6 5
M-kullen 6 st 6   5 1 Ed 1     6 5
N-kullen 9 st 9   9       9 9
O-kullen 7 st 5 1 C 6   1 avliden   6 4
P-kullen 8 st 7 1 C 8       8 6
R-kullen 4 st 4   4     1 4 3
S-kullen 10 st 10   10       9 3
T-kullen 5 st 5   4 1 Ed 1     5 4
V-kullen 4 st 4   4          
SUMMA: 125 st 117 5 112 9   6 122 88

Sammanlagt har vi fått 129 registrerade hundar.
114 st tervueren  och 15 st malinios fördelat på 69 hanar och 60 tikar.
Av dessa är 3 avlidna innan de nått röntgningsbar ålder.

126 hundar är Hd röntgade, 121 är Hd ua och 5 st med Hd C.     
125 hundar är armbågsröntgade 116 Ed ua 9 har ed 1 samt 1 som inte röntgat.